Thursday, September 16, 2010

Cano Cristales, Sungai 5 Warna

The Cano Cristales adalah sebuah sungai di Kolombia dengan panjang sekitar 100 km yang terletak di Sierra de la Macarena. Itu disebut "Sungai lima warna" atau sungai yang paling indah di dunia. Biasanya, Cano Cristales tidak dapat dibedakan dari sungai lain. Namun, untuk suatu jangka pendek setiap tahun, berkat ganggang merah, kuning, hijau dan ganggang biru, sungai "berkembang" dalam warna pelangi.

Related Posts with Thumbnails

Blog Archive

Bloggers - Meet Millions of Bloggers Lifestyle Blogs - Blog Rankings